Застраховане & Коронавирус

С какво можем да ви помогнем

В резултат на глобалната пандемия COVID-19 всички ние преминаваме през извънреден период, който не бихме могли да си представим само преди няколко седмици. Сегашната ситуация оказва тежко влияние върху всички нас. Интензивно комуникираме с много наши клиенти от различни области и работим за максимално смекчаване на последствията от настоящата ситуация. Нашият опит и знания в областта на управлението на риска сега предлагаме и на вас.

RENOMIA е готова да защити вашите интереси и да бъде на ваша страна през този труден период. Предлагаме ви нашия опит и консултантски подход, с който може да оптимизираме текущата ви застрахователна програма.

Одит на застрахователните полици

Ще разгледаме подробно всички ваши застрахователни полици и споразумения. Ще се фокусираме върху оптимални и целесъобразни решения за покриване на вашите рискове, за правилното определяне на застрахователните суми, самоучастията, както и застрахователна премия. Освен това ще прецизираме формулировката на застрахователните покрития и ще ги подобрим с надстандартни договорености и условия. Целта е да предоставим предложение и препоръки за оптимизиране на застрахователната ви програма.

Анализ на риска

Екипът ни от риск мениджъри, с международен опит, ще извърши професионална оценка и анализ на рисковете. В сътрудничество с вас ще създадат подробна карта на риска - списък на рисковете, характерни за вашия бизнес сектор. За избрани рискове ще направим оценка на вероятността и въздействието на тези рискове върху вашата дейност, базирани на нашия опит в уреждането на застрахователни претенции на наши клиенти както в България, така и в чужбина. Резултатите от оценката на риска ще приложим за оптимизиране на застрахователната ви програма.

Подкрепа от специалисти

Разполагаме с над тридесет специалисти (транспорт, строителство, авиация, търговски кредити и гаранции, кибер-рискове, отговорности и др.), които са експерти в отделни области на застраховането. Те са готови да ви помогнат в оценката на вашите рискове, да ви информират за текущата ситуация на застрахователния пазар, както и да ви препоръчат подходящи решения.