Служим Ви с радост

Нашата отдаденост към клиента е това, което ни направи лидер на пазара. Искате ли да почувствате истинската грижа за клиента? С радост ще се погрижим за вас.

Винаги във Ваш интерес. 

Професионално управление на риска

RENOMIA RISK MANAGEMENT е в услуга на вашия просперитет. С нас можете да се посветите на бизнеса си, а ние ще се погрижим за превенцията, управлението и ограничаването на свързаните с него рискове. 

Международни застрахователни услуги навсякъде по света 

Извършвате ли своята дейност извън България? Планирате ли международно разрастване? Можете да разчитате на RENOMIA навсякъде по света.

Работодателски програми 

Нашите клиенти и техните служители се възползват от застрахователни и финансови продукти на преференциални цени.  Добре известен факт е, че удовлетворените служители с високо ниво на придобивки са по–лоялни към своя работодател.

Уреждане на претенции с най – добри резултати за Вас

Услугите по уреждане на претенции са важна част от цялостния подход на RENOMIA за обслужване на клиентите. RENOMIA има специализиран отдел за уреждане на претенции.

Информационни технологии – ние дигиталицираме  клиентската услуга

Достъпността и удобството на нашите клиенти са приоритет. Лесният за навигиране клиентски раздел предоставя достъп до пълния набор от клиентски услуги и детайлен поглед върху застрахователните продукти, предлагайки сигурна административна функционалност в онлайн режим. 

Консултантски подход

Не се ограничаваме само със сключването на застраховката. Винаги се уверяваме, че застраховката покрива всички възможни рискове, свързани с вашата дейност. Цялостният анализ на дейността на клиента е основата за намиране на решение за покритие на възможните рискове под формата на най–добрите застрахователни програми, предлагани на местния и световния пазар.  

Най-добрите застрахователни решения на пазара

Нашата услуга към клиента не се ограничава до сключването на полицата. Следим развитието на бизнеса ви и правим препоръки за актуализация на застрахователните покрития в съответствие с тенденциите на пазара. 

Обучение, тенденции и споделяне на ноу–хау 

Искаме клиентите ни да бъдат информирани партньори при обсъждане и използване на нашите застрахователни продукти. Споделяме нашето ноу–хау и предлагаме специализирано обучение за мениджъри и служители.

Услугите на RENOMIA

Съвместната работа с експертите на RENOMIA ви дава не само качествено застраховане, но и отлично обслужване. Познаваме вашите нужди, а нашите традиции и международен опит са гаранция, че можем да ви застраховаме навсякъде по света. Нашите колеги ще ви помогнат със съвет и изготвяне на решение, съобразено с вашата дейност.

Kancelářská budova Brno Holándská s logem RENOMIA

Имате въпрос или искате да се информирате за нашите услуги? 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83