Металургия

Металургията е сектор, от който зависят много други индустрии. RENOMIA ще ви помогне да покриете всички ваши рискове, включително специфичните за тази индустрия.

Въглищата и стоманата са основата на икономическото сътрудничество между европейските държави. Като стратегическа индустрия, металургията е свързана със значителни рискове поради високата интензивност на производството, работата с горещи течни метали и високата зависимост от доставчици на суровини Добрата застрахователна програма за металургичните компании комбинира стандартни и специфични застрахователни покрития. 

Специалистите на RENOMIA използват своя богат опит за създаването на оптимална комбинация от продукти, съответстващи на вашите индивидуални нужди.

Фактори, влияещи на металургията: 

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности.

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.