Професионално управление на риска

Осигурете си спокойствие с професионално управление на риска от RENOMIA

Управление на риска

RENOMIA RISK MANAGEMENT е в услуга на вашия просперитет. Ще ви съдействаме с идентифициране, анализ, управление и контрол на рисковете за вашия бизнес за осигуряване неговото стабилно развитие.

Екипът от опитни риск инженери на RENOMIA използва стандарти, доказани методи и международен опит за създаването на цялостна схема за финансиране на подлежащите на застраховане рискове и план за контрол на рисковете, които не могат да бъдат застраховани.

Risk manažer RENOMIA ve výrobním závodě
Tomáš Tragan, risk manažer RENOMIA, ve výrobním závodě

Управлението на риска дава видими резултати

Чрез партньорството с RENOMIA получавате:

 • по–надеждна и сигурна дейност
 • по–ефективни инвестиции в дейността
 • повече стойност на инвестициите в застраховки
 • предотвратяване на щети
 • подобряване на бизнес репутацията

Извършваме оценка на риска в следните области:

 • природни бедствия–увреждане на имущество
 • прекъсване на дейността от природни бедствия или авария на машини
 • гражданска отговорност
 • екологично замърсяване
 • кражба, грабеж и злоумишлени действия
Risk manažeři RENOMIA ve výrobním závodě
Risk manažeři RENOMIA ve výrobním závodě

RENOMIA RISK MANAGEMENT

 • работим, за да ви помагаме да се развивате
 • имаме задълбочени познания за специфичните рискове във вашия бизнес и активно ги оценяваме
 • даваме независими препоръки как да подобрите контрола и ограничаване на риска
 • съветите и препоръките ни могат да ви спестят значителни суми – дори малък пропуск или подценяване на риска могат да доведат до съществени искове от вашата отговорност или щети на имущество
 • нашият екип от опитни риск инженери извършва стотици комплексни оценки на риска всяка година 
 • имаме достъп до международен опит и използваме международни методи и стандарти

Услуги по управление на риска

 • анализ на специфични рискове за вашия
 • регулярни инспекции на място, последвани от анализ на риска за всички ваши дейности
 • препоръки за конкретни действия за ограничаване на риска
 • оценка на мерките за сигурност
 • изготвяне на бизнес план за извънредни ситуации
 • каталог на специфичните за вас рискове, включително превантивни и коригиращи действия
 • консултации в сферата на идентифициране, анализ и управлението на риска, с цел интегрирането им във вашата дейност
 • обучения по управление на риска
Diagram práce risk manažera RENOMIA
Risk manažer RENOMIA před obřím rypadlem povrchového dolu

Услугите ни добавят стойност към вашия бизнес

 • застрахователно покритие, създадено за вашия бизнес на конкурентна цена
 • превенция и консултации в сферата на управлението на риска за намаляване на подлежащите на застраховане рискове и тези, които не могат да бъдат застраховани
 • подобряване на историята на щетимост чрез регулярна идентификация и анализ на възможните рискове като част от дългосрочното ни сътрудничество
 • намаляване на разходите за оперативна сигурност
 • качество на услугите, професионализъм и експертиза на риск инженерите на RENOMIA

Консултиране

 Помагаме на клиентите с консултации и съвети по управление на риска

Анализираме рисковете

свързани с имущество, прекъсване на дейността, гражданска отговорност, екологично замърсяване и много други.

Следим рисковете и актуализираме техния каталог за вас

чрез редовни инспекции на място, така че да предложим най–адекватния начин за финансиране и ограничаване на рисковете, подпомагайки устойчивия растеж на вашия бизнес.

Оценяваме рисковете

сравнявайки заключенията от оценката на риска с най–добрите практики във вашата индустрия, изготвяме препоръки за ограничаване на риска.

Подпомагаме вашия бизнес растеж чрез контрол риска

съдействаме на клиентите при оценка на рисковете при нови проекти, за да предотвратим тяхното възникване

Съдействаме при управлението на риска

Чрез консултации в сферата на идентифициране, анализ и управление на риска, с цел интегрирането им във вашата дейност.

Поддържаме сигурността на вашите активи

предлагаме оценка на риска от кражба, грабеж и злоумишлени действия на вашите активи

Ще ви помогнем в извънредни ситуации

ще ви консултираме при изготвянето на вашия план за действие при извънредни ситуации, за да възстановите бързо дейността си след тях.

Защитаваме вашите инвестиции

Ще ви консултираме как да направите ефективни и ефикасни инвестиции в оперативната ви сигурност.

Консултирайте с нас рисковете на вашата дейност и мерки за сигурност!

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83