Болници

Грижите се всеотдайно за пациентите – защо не погрижите и за бизнеса си?

За болниците и клиниките, съществува рискът от увреждане здравето на пациента. За да бъдат защитени пациентите и да се обезщетят пациентите в случай на претенция, законът задължава всички медицински лица в болнични заведения да имат застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, които могат да възникнат при предоставянето на здравните услуги. 

RENOMIA предлага застрахователно покритие за болници и клиники срещу:

  • предаване на ХИВ
  • компенсации за неимуществени вреди, причинени от нерегламентирана намеса в правата на физическо лице  (лична неприкосновеност)
  • неуспешна козметична или хирургична интервенция
  • застраховка на отговорност за вреди, причинени от, или в пряка връзка с работата на служител  
  • застраховка на отговорност за вреди, възникнали в хода на клинични изпитвания
  • увреждане на имущество, или на здравето на трето лице, произтичащо от експлоатация на сградите на лечебните заведения
  • застраховка Обща гражданска отговорност 
  • застраховка на риска от увреждане на имущество, в частност на медицинско оборудване, особено в случай на природно бедствие, неправилна  употреба и други рискове
  • лекарствено, или хранително замърсяване
  • застраховка на Директори и членове на управителни органи на лечебните заведения.

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности.

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.