Винаги във Ваш интерес. 

Всеобхватен поглед върху застрахователния пазар, адаптивни решения и най–добрите условия за Вас.

Застрахователни решения

За Вас като клиент, ориентирането в нашия широк набор от застрахователни продукти може да бъде трудно. Разбира се,         без задълбочено познаване на застраховането и спецификата на индивидуалните продукти, е трудно да изберете правилното застрахователно решение, което да отговори на всички ваши потребности и пакрие рисковете, свързани с дейността.

Опитните брокери на RENOMIA познават всички застрахователни продукти на пазара и ще ви помогнат при избора на решение, подходящо за бизнеса ви – така че да покрие всички рискове и да предотврати възможни загуби. Нашите риск мениджъри са винаги наблизо, за да ви помогнат с управлението на риска.

В случай на щета, ликвидаторите на щети от RENOMIA незабавно ще поемат претенциите ви с оглед защита на вашите интереси. Високоспециализираните екипи от професионалисти, които въз основа на анализ на вашите нужди ще ви предложат съвет и съдействие при управление на рисковете, са бъдещето на застрахователната индустрия. 

Představenstvo a dozorčí rada společnosti RENOMIA na poradě

Нашите специализирани екипи в областта на корпоративното застраховане.

ТОВА СА САМО ЧАСТ ОТ БИЗНЕС СЕКТОРИТЕ, В КОИТО СПЕЦИАЛИЗИРАМЕ 

Застрахователи

RENOMIA е напълно независим застрахователен брокер. Партнираме си с всички  основни застрахователи и презастрахователи в страната и в чужбина, които могат да поемат рисковете на нашите клиенти в дългосрочен план. 

С нас ще получите най-доброто, което застрахователният пазар може да предложи. RENOMIA ще анализира всички ваши нужди и ще препоръча решение, предлагащо най–добрата комбинация от цена и качество.

Нашите професионалисти непрекъснато наблюдават и оценяват следните параметри на застрахователите, с които партнираме:

  • Рейтинг
  • Продукти
  • Качество на презастраховането

Имате въпрос или искате да се информирате за нашите услуги? 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83