Застраховка на Кибер отговорност

Защита срещу рисковете на дигиталната ера.

За много сектори на бизнеса интернет носи значителен риск от загуба, или неразрешено използване на данни.  RENOMIA CYBER покрива кибер рискове и свързаната с тях корпоративна отговорност за потенциална загуба или непозволено използване на данни или чувствителна клиентска информация. CYBER покритието е застраховка на гражданска отговорност за загуби, понесени от трети лица. Предлагаме също така застраховка, която покрива различни разходи, възникнали във връзка със загуба, или непозволено използване на данни. 

CYBER е застрахователно решение, създадено за бизнеса, опериращ с голям обем данни: онлайн магазини, оператори за онлайн залози, IT компании (особено доставчици на облачни услуги), медии, компании за комунални услуги (телекомуникации , електроенергия, парно, газ, вода и други), продажби, финансови услуги или доставчици на здравни услуги .

RENOMIA CYBER комбинира:

  • Гражданска отговорност за нарушаване сигурността на личните данни или чувствителна корпоративна информация (застрахователното обезщетение се изплаща на трети лица, към които застрахованият е законово отговорен – third party loss )
  • Разходи за IT, PR и други (застрахователното обезщетение се изплаща на застрахования - first party loss)

Основни рискове: 

  • отговорност на компанията за данни на клиенти, партньори и служители, които събира, съхранява, или обработва
  • загубата на лични или корпоративни данни и информация е постоянен риск за всяка компания – има опасност от умишлена външна хакерска атака или вътрешно изтичане на данни, причинено от небрежност или недобросъвестно действие на служител
  • загуба на печалба поради нарушение на дейността
  • репутационен риск 
  • риск от изнудване
  • иск от санкции наложени от регулаторен орган за защита на личните данни  – CYBER може да помогне за покриване на всички тези рискове

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.