IT и телекомуникации

Ако сте в IT, или телекомуникационния бизнес, попаднали сте на правилното място. Специалистите на RENOMIA с готовност ще предложат застрахователно покритие, което най–добре отговаря на вашите индивидуални потребности. 

Основният риск, свързан с бизнеса в областта на информационните технологии и телекомуникациите, е отговорността за вреди на клиенти, причинени в резултат от системен срив, загуба или непозволено използване на данни.

Претенциите за щети могат да достигнат изключително високи размери, поради което  Професионална отговорност  е ключова за IT и телекомуникационните компании. Специалистите от RENOMIA ще ви помогнат в структурирането на правилната застраховка, съответстваща на вашите специфични нужди.

Застраховката Професионална отговорност за IT и телекомуникационни доставчици покрива:

  • нарушение или небрежност, грешка, пропуск във връзка с производството, управлението и внедряването на софтуер.
  • хардуер, телекомуникационни технологии
  • неумишлено нарушаване на правото на интелектуална собственост
  • щети, причинени от вируси и хакери
  • нелоялно поведение или злоупотреба с информация
  • срив на собствената система
  • недобросъвестно или злонамерено поведение на служители или лица по граждански договори, наети застрахованата фирма.
  • възстановяване на разходи за процесуално представителство на застрахованата фирма при извънсъдебни и съдебни спорове 

Търговски рискове и рискове, свързани с кибер рискове: 

  • компютърни измами
  • кибер изнудване
  • фалшифициране
  • фалшифициране на документи и информация
  • загуба на чувствителни данни на клиенти
  • щети, причинени от зловреден софтуер под формата на компютърен вирус или кибер изнудване (например WannaCry)

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности.

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.