Адвокатски кантори

Застраховката ще покрие всички рискове, които могат да възникнат в практиката ви – за да можете да се фокусирате върху клиентите си.

Професионалната отговорност за щети, възникнали от адвокатската практика е основния риск, свързан с дейността на една правна кантора. За да бъдат защитени ползвателите на адвокатски услуги законът предвижда всички правоспособни адвокати да поддържат задължителна застраховка Професионална отговорност. Специалистите от RENOMIA ще ви помогнат да постигнете застрахователно покритие за всички рискове, свързани с практикуваната от вас област на правото.

Застраховката „Професионална отговорност“ покрива:

  • финансови загуби, претърпени от клиенти в резултат на нарушения на законоустановени задължения във вашия бранш, общо приложими закони и подзаконови разпоредби
  • разходи за процесуално представителство

Основни рискове, свързани с адвокатската практика: 

  • увреждане или загуба на документи
  • вреди вследствие виновно неизпълнение на професионални задължения
  • смърт, увреждане на здравето и имуществото на трети лица, произтичащи от вашата практика

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.