Хранителна промишленост

Качествена храна без риск за вас и потребителите.

Приозводителите и търговците трябва да гарантират, че продуктите, които произвеждат и дистрибутират са 100% безопасни.

Производството на качествени храни изисква сигурни и надеждни производствени и дистрибуционни процедури - всеки риск, свързан с производител, дистрибутор или потребител трябва да бъде елиминиран.

Ефективната застрахователна програма е комбинация от стандартни застраховки и специфични допълнителни продукти, разширяващи основното застрахователно покритие. Специалистите на RENOMIA имат задълбочени познания в застраховането на хранителната промишленост. Като партньори, те ще ви помогнат в създаването на оптималното застрахователно решение.

Фактори, влияещи на производството и разпространението на хрени:  

  • изисквания са високо качество и безопасност на храните
  • постоянен натиск за понижаване цените на продуктите
  • ожесточена конкуренция и необходимостта от инвестиции в модерни производствени технологии 

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности.

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни