Контакти

Мрежата от собствени офиси на RENOMIA в седем страни от Европа ви позволява лесно да се свържете с нас. Чрез нашите партньори и асоциирани компании, може да ползвате застрахователните услуги на RENOMIA навсякъде по света.

Гореща линия – застрахователни претенции  
+359 2 870 46 83


 

За клиенти
 

Miroslav Holub, MBA
Sales Director
miroslav.holub@renomia.cz
+420 222 390 888

За кандидати за работа

Mgr. Martina Dejmková
HR Specialist
martina.dejmkova@renomia.cz
+420 731 128 917

RENOMIA Международни услуги

Ing. Michal Holzer
Global Services Director
michal.holzer@renomia.cz
+420 774 142 672

Адрес

РЕНОМИА ООД.
Бул. Шипченски проход 65
1574 София
България
ЕИК: 130001905
ИН по ДДС: BG130001905

При въпроси по Политиката за защита на личните данни

info@renomia.bg
+420 359 2 870 46 83