Застрахователни решения    

СПЕЦИАЛИЗИРАМЕ  В СЛЕДНИТЕ БИЗНЕС СЕГМЕНТИ

Международни услуги 

Навсякъде по света

Референции

Бизнесът разчита на нас всеки ден

Работим с РЕНОМИА от началото на нашата дейност в България през 2007 година. През тези години израснахме и сложихме стабилна основа на нашата дейност по международен транспорт и спедиция в България. Оценяваме непрекъснатата професионална подкрепа и надеждност на услугите, които предоставя за нас екипа на РЕНОМИА.

Доверяваме се на техните препоръки за стратегията при реализиране на застрахователната ни програма като винаги получаваме оптимални ценови условия. Вярваме, че нашата взаимна работата ще продължи успешно в следващите години.

Паскал Дераж

Изпълнителен Директор, Акт Лоджистик АД, Република България

Работим от няколко години с РЕНОМИА и се убедихме в тяхната добросъвестност, коректност, непрекъснат ангажираност за защита интересите ни като клиент. Вярваме, че добрите резултати във всеки бизнес се основават на дългосрочни партньорски отношения с добри професионалисти. Надяваме се и занапред екипът на РЕНОМИА да ни подкрепя с професионалните си съвети, разчитаме на тяхната проактивност, задълбочено проучване на застрахователните продукти, специфични за нашия бранш и избор на подходящи застрахователни покрития на отлична цена.

Евгени Райков

Изпълнителен Директор, Графобал България АД, Република България