Химическа промишленост

Химическата промишленост е сред основните индустрии. Чрез партньорството с RENOMIA всички ваши рискове ще бъдат покрити.  

Продуктите на химическата индустрия намират приложение във всички сектори на икономиката, в дома и в развлекателните дейности. Основните рискове, пред които са изправени производителите на химикали и пластмаси включват висока интензивност на инвестиции и енергия, както и риск от пожар.

Опитнитие специалисти на RENOMIA ще ви помогнат в избора на застрахователни продукти, специфични за индустрията и да защитите бизнеса си от всички рискове.

Фактори, влияещи на химическата индустрия:

  • Силна зависимост от доставчици на суровини 
  • Колебания на цените на суровини на световните пазари 
  • Ожесточена глобална конкуренция
  • Промени в законодателството

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.