Енергетика

Енергията, която инвестирате за максимален резултат на вашия бизнес.

По отношение управлението на риска, енергетиката е сектор, който изисква  задълбочени познания.  Специалистите на RENOMIA притежават дългогодишен опит, който гарантира най-добрите специализирани застрахователни решения и обслужване на клиентите.

Специализираме в застрахователни решения за производство и разпределение на електро- и топлоенергия, газ и други. Нашите специалисти имат богат опит в управлението на риска в енергийния сектор. Въз основа на анализ на рисковете, те ще създадат застрахователна програма, която в най–голяма степен отговаря на вашите нужди и изисквания. 

Нашите застрахователни решения за енергийния сектор:

Добрата застрахователна програма за компания в енергийния сектор е комбинация от:

Благодарение на опита и директния достъп до глобалния застрахователен пазар, ние сме в състояние да покрием дори най – сложните рискове като тези, свързани с ядрена енергия. RENOMIA има мрежа от чуждестранни клонове  и е член на водещи световни организации на застрахователни брокери. Готови сме да ви предоставим цялостна услуга, включително уреждане на претенции  – навсякъде по света.

Фактори, влияещи на енергийния сектор: 

  • ограничен запас от ресурси
  • високи инвестиционни разходи
  • ценови колебания
  • метеорологични колебания
  • законодателни промени
  • политически промени
  • влияние от международни инициативни групи

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности.

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни