Търговски и офис площи

Дейностите с търговски и офис площи са свързани с редица рискове, специфични за сектора.

Лицата, опериращи с търговски или офис площи са изправени пред рискове от природни бедствия, причиняващи вреди и намаляващи стойността на имуществото (тяхна собственост, или експлоатирано от тях) най–вече риска от прекъсване на дейността . Те също носят отговорност за вреди  причинени на наематели, посетители и други лица.

Ефективното застрахователно покритие следва да се базира на анализ на риска за конкретното имущество. Специалистите на RENOMIA ще създадат оптимално застрахователно покритие, съответстващо на вашите нужди и изисквания.

Основни рискове за дейностите, свързани с търговски и офис площи: 

Свързани продукти

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.