Автомобилна индустрия

Автомобилните производители са обект на строга регулация, което води до комплексност при тяхното застраховане.

Надеждното застрахователно решение в автомобилната индустрия трябва бъде комбинация от стандартни застрахователни продукти и специфични индивидуализирани застраховки. Стандартните застрахователни продукти включват застраховка срещу имуществени рискове, застраховка на технически рискаве (загуби, причинени от технологии), застраховка в случай на прекъсване на дейността поради имуществени рискове или техническа неизправност, включително застраховане на такива събития по отношение на вашите бизнес партньори, застраховка Обща гражданска отговорност , застраховане на отговорност за щети, причинени от дефектен продукт или изтегляне на продукта. Специалистите от RENOMIA ще ви помогнат в създаването на оптимален пакет от застрахователни продукти, покриващ всички рискове с оглед на вашите специфични нужди. 

Застраховка Изтегляне на продукта:

 • Разходи, свързани с информиране на дистрибуторската мрежа и потребителите 
 • Разходи за връщане, сортиране и физическо унищожаване на продукта  
 • Разходи за поправка и замяна на дефектни продукти 
 • Допълнителни разходи за персонал и извънреден труд

Фактори, влияещи на автомобилната индустрия:

 • изискване за 100% сигурност и надеждност на продуктите
 • постоянен натиск за понижаване цените на продуктите
 • ожесточена глобална конкуренция
 • зависимост от доставчици или клиенти
 • натиск за инвестиране в съвременни производствени технологии 
 • натиск за устойчиво развитие на продуктите
 • непрекъснати промени в законодателството и регулаторните изисквания

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни