Директори и членове на управителни органи (D&O)

Застраховката на отговорност на директори и членове на управителни органи е полезен продукт за по–доброто корпоративно управление. 

Управлението на една компания носи много рискове. Исковете за вреди, причинени от слабо управленско решение, могат да застрашат оцеляването на компанията ви, поради което нашата застраховка на отговорност на Директори и членове на управителни органи носи значителна добавена стойност.

(D&O) застраховката покрива рисковете от финансови загуби, причинени от членове на управителни и надзорни органи на компанията във връзка с техните изпълнителски функции. 

Основни рискове: 

  • Членовете на управителни органи трябва да действат с "грижата на добър стопанин", в противен случай могат да изложат компанията на значителни загуби. 
  • Членовете на управителните органи се застраховат като "физически лица".
  • В допълнение на основното покритие застраховката (D&O) покрива редица свързани разходи, включително разходи за процесуално представителство.
  • Увреденото лице може да бъде самото дружество, неговите собственици, а в случай на фалит – неговите кредитори кредитори.

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности.

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.