RENOMIA Trade Credit

Предотвратяваме неочаквани ситуации в бизнеса.

Това че сте почтени в бизнес отношенията си, не означава че и вашите търговски партньори имат същия подход. Просрочването на задължения е често срещана практика. С RENOMIA можете да избегнете тази несигурност. 

Помагаме на клиентите да ограничат риска от финансови загуби поради несъстоятелност или забавен плащания. Опитният екип на RENOMIA Trade Credit има доказан опит в тази област и си сътрудничи с всички застрахователи на пазара – те могат да предоставят винаги най–доброто застрахователно решение условия.

Предимства при застраховането на търговски вземания: 

 • Информация за купувача
 • Мониторинг и оценка на риска от страна на клиента
 • Събиране на вземания, независимо от територията
 • Изплащане на обезщетение при просрочено вземане
 • Използване на застраховката за финансиране
 • Стабилизиране на паричния поток
 • Подобрено събиране на вземанията

Свързани продукти

 • Специални продукти за застраховане на търговски вземания (Excess of Loss, irrevocable limits)
 • Застраховка на единичен риск 
 • Top-up покритие  
 • Средносрочен и дългосрочен експортен риск 
 • Политически риск  

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности.

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.