Текстилна индустрия

Всеки производител от текстилната индустрия може да открие в лицето на RENOMIA свой добър партньор. Със застрахователните решения на RENOMIA, всички рискове, свързани с текстилното производство ще са под ваш контрол. 

Текстилното производство е структурирано по различен начин и налага специфичен подход при застраховането и управлението на рисковете, а често и различен подход при уреждането на големи и комплексни щети.

В допълнение към обичайните застраховки на имущество и отговорности, чрез добре структурираната застрахователна програма могат да се ограничат и предотвратят съществените рискове, което ще позволи на засегнатата страна да възстанови дейността си в най-кратки срокове. 

Фактори, влияещи на текстилната индустрия: 

  • внос на евтини стоки от Азия
  • високи инвестиционни разходи  
  • относително висока зависимост от доставчици

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.