Дърводобив и дърбообработване

Предприятията от този сектор се доверяват на RENOMIA при избора и конфигурирането на застрахователни продукти и получават ефективно покритие на всички рискове, свързани с дейността на дърводобив и дървообработване.

Сектирът се сблъсква основно с материални щети вследствие на природни бедствия, по-​специално буря и пожар. Активи, акумулирани и култивирани с десетилетия могат да бъдат обект на безпрецедентни щети и загуба на стойност, като тяхното възстановяване може да отнеме десетилетия. 

От съществено значение е предприятията в сектора да застраховат своите гори и разсадници срещу природни бедствия, в частност буря и пожар. Застраховката обичайно покрива материални щети на гори, но може да осигури покритие на разходи за добив от увредените масиви и тяхното повторно залесяване. Специалистите на RENOMIA с готовност ще ви консултират в избора на оптимално покритие за вашите конкретни нужди.

Основни рискове: 

  • природни бедствия - буря, пожар
  • кражба
  • авария на специализирана техника 
  • отговорност

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни