Спорт

Спортът е здраве, само ако ограничите рисковете.

Често в спортните дейности е включена публиката, поради което управлението на риска в тази сфера е съществено. Със специалистите на RENOMIA можете винаги да извършвате дейността си в спорта по правилата на феър плей.

RENOMIA SPORT предлага цялостно застраховане за спортисти, спортни събития, федерации и клубове. Нашите клиенти получават предимство с опита на RENOMIA, международно ноу–хау, екипи от специалисти и цялостни застрахователни програми за спортни организации, международни спортни събития, професионални спортисти и членове на спортни асоциации. 

Основни рискове: 

  • Отмяна на събитие 
  • Прекратяване на спортната кариера поради контузия
  • Тероризъм

Свързани продукти

  • Застраховане на разходи, или загуба на приходи в случай на отмяна на събитие 
  • Застраховане на еднократни събития (например прекъсване, или отмяна на спортни събития, отговорност, застраховане на имущество и злополука на участници, доброволци и организатори на спортни събития.)
  • Застраховка в случай на прекратяване на кариерата (за клубове,или спортисти)
  • Индивидуални застраховки за спортисти 
  • Застраховка Помощ при пътуване 
  • Застраховка Злополука 

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности.

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.