Медицина и Фармация

Грижите се всеотдайно за пациентите – защо не погрижите и за бизнеса си?

По отношение на бизнес рисковете здравеопазването и фармацията са два високо рискови сектора. Човешкото здраве и живот са най-важните, така че рисковете са огромни. Това изисква експертността и опита на RENOMIA.

Независимо дали сте многопрофилна болница, специализирана клиника, производител, или дистрибутор на медицинско оборудване, аптека, професионална асоциация или камара, специалистите от RENOMIA MEDICAL с готовност ще създадат вашата застрахователна програма и ще ви предоставят най-добрите цени и условия на пазара. RENOMIA MEDICAL е услуга, която обхваща целия процес по застраховане, уреждане на претенции и управление на риска.

RENOMIA MEDICAL познава добре медицинския и фармацевтичен сектор и предлага презастраховане с водещи международни застрахователи и презастрахователи.  Специалистите от RENOMIA MEDICAL  познават всички застрахователни продукти на пазара и могат да създадат цялостен пакет, който да се променя съобразно вашите нужди.

Специфични рискове, свързани с фармацията: 

  • застраховане на клинични изследвания и инвентар
  • прекъсване на дейността поради увреждане на клинични проби
  • застраховката на отговорност при клинични изпитвания е специален застрахователен продукт, който покрива основно:
    • увреждане на здравето или смърт на пациента в резултат на клинични изпитвания, при условие че спонсорът или лаборатория са законово отговорни за увреждането или смъртта.
    • разходи за процесуално представителство 

Съответствието с изискванията за клинична сигурност е свързано със значителни разходи. Компаниите, извършващи изследвания, производство и разпространение на лекарства са изложени на най–висок риск от увреждане здравето на хората и животните.

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.