Машиностроене

Повече производство, по-​малко грижи. Специализираните застрахователни програми за индустриални производители ви дават спокойствие – в машиностроенето и в много други области на производството.

Опитните специалисти от RENOMIA предоставят застрахователни решения, които в най–голяма степен съответстват на вашата дейност – при най-​добрите условия.

RENOMIA Engineering застрахова машиностроителни компании и по–специално имущество, технически рискове и отговорност на продукта. Екипът на RENOMIA Engineering предоставя също и покритие на специфични индустриални рискове за химическата , металургичната  и и други индустрии. 

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни