Правна информация

Авторско право

Авторските права върху съдържанието в тази интернет страница са собственост на  RENOMIA, a. s. или се ползват въз основа на предоставен лиценз. Копирането и използването на съдържанието от тази интернет страница са възможни единствено при следните условия:     

  • съдържанието да не се използва за търговски цели
  • ползваните материали да съдържат препратка към авторското право и оригинала 
  • графичните елементи са обект на авторски права и не могат да бъдат възпроизвеждани, или присвоявани без писменото разрешение на притежателя на правата

Търговски марки

Търговските марки и другите графични елементи на тази интернет страница, идентифициращи RENOMIA, a. s., или свързани с RENOMIA, a. s., както и с нейните онлайн дейности, не трябва да бъдат използвани без писменото съгласие на притежателя на правата.

Функциониране на системата

RENOMIA, a. s. не гарантира, че информацията и съдържанието, използвани на интернет страницата са пълни, както и че всяко съдържание, предоставено от трети лица е точно и пълно. RENOMIA, a. s. не носи отговорност за функционалността или материалите в тази система, както и за тяхното непрекъсната и безпроблемна достъпност.

Продукти и услуги 

Цените и информацията за продуктите и услугите  подлежат на промяна без предварително уведомление. Администраторът на сървъра си запазва правото, при определени обстоятелства, да откаже изпълнението на вашата заявка, без уведомление за причината.

Всички предлагани продукти или услуги са съгласно условията, публикувани на тази интернет страница, които могат да бъдат разширявани или ограничавани при предоставянето на оферта.

Собственост върху интернет системата 

Тази интернет система е собственост на Breezy s.r.o. и е  предоставена на RENOMIA a.s. въз основа на лицензия. Breezy s.r.o. запазва пълни права за разпореждане с тази система.  

Правила за подаване и разглеждане на жалби

Правила за подаване и разглеждане на жалби

Списък на застрахователите, с които сътрудничим

Списък на застрахователите, с които сътрудничим