Счетоводители и одитори

Застраховката покрива рискове, свързани със счетоводната и одиторската практика.

Счетоводителите и одиторите носят отговорност за вреди, причинени на техните клиенти от предоставените счетоводни и одиторски услуги. Следователно би било уместно да имате покритие на риска за вашата практика. Специалистите от RENOMIA могат да препоръчат оптимално застрахователно покритие, съобразено със спецификата на вашата дейност. 

Застраховката „Професионална отговорност“ покрива:

  • финансови загуби, претърпени от клиенти в резултат на нарушения на законоустановени задължения във вашия бранш, общо приложими закони и подзаконови разпоредби
  • разходи за процесуално представителство

Основни рискове, свързани със счетоводната и одиторска практика: 

  • увреждане, или загуба на документи (напр. счетоводни документи)
  • смърт, увреждане на здравето и имуществото на трети лица, произтичащи от вашата практика

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности.

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни