Строителство

Строителството може да бъде безрискова дейност с RENOMIA на ваша страна. Застрахователните програми на RENOMIA държат всички ваши строителни рискове под контрол.

RENOMIA CONSTRUCTION специализира в управлението на риска и застрахователното консултиране в строителството. Опитен екип от професионалисти ще създаде индивидуално застрахователно решение, съобразено с вашите конкретни нужди и изисквания. Добавената стойност е опитът на нашите специалисти които познават отлично пазара в строителното застраховане, така че винаги да получавате най–добро покритие при най–добри условия.

Основни рискове:  

 • всички строително–монтажни рискове (CAR /​ EAR) по време на изграждането и след завършване на строителството
 • имуществено застраховане на сгради, прилежаща собственост и строително оборудване
 • отговорност на всички участници в строителството за вреди на трети лица и  пропуснати ползи на инвеститора 
 • рискове от забавяне в започването, или завършването на строителството
 • професионална отговорност
 • екологични щети
 • политически риск и тероризъм
 • рискове при превоз на товари
 • проекти за публично–частно партньорство 
 • гаранционни периоди  
 • гаранции   

Свързани продукти

 • Пропуснати ползи на инвеститора
 • Обща гражданска отговорност и Отговорност на продукта
 • Политически риск

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни