Селско стопанство

Ние защитаваме вас и природата. Отглеждането на селскостопански култури е високорискова дейност, при която основният риск са метеорологичните промени. Дори такива рискове могат да бъдат покрити, ако си партнирате с подходящите застрахователни професионалисти.

RENOMIA AGRO предоставя покритие срещу рискове, свързани със селскостопанското производство. Предоставяме покритие за селскостопански култури, гори, овощни градини, животински и рибни стопанства, имущество, превозни средства, машини и застраховки за лица, заети в сектора.

Основни рискове, свързани със селскостопанското производство:

  • Природни бедствия - градушка, пожар, наводнение, буря, вреди от измръзване, слана
  • Ерозия на почвата
  • Инфекции и заразни болести
  • Отравяне, или прегряване при птиците
  • Прекъсване на захранването

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.