Авиация

 За да се чувствате сигурни – във въздуха и на земята.

Не е нужно да се тревожите за рисковете – дори когато авиацията е вашият бизнес. Опитните брокери от RENOMIA са готови да помогнат с професионален съвет. Без значение дали сте малък малка или глобална авиокомпания. 

Застрахователните решения на RENOMIA са създадени, за да покриват пълния набор от авиационни рискове – от гражданска авиация до летища, производство на въздухоплавателни средства, авиационни компоненти и услуги, свързани с авиацията  (наземно обслужване, обслужване и поддръжка на хангари, зареждане на гориво, кетъринг и други) и застраховане на пилоти.

Нашите специалисти ще създадат застрахователно решение, което комбинира стандартни застрахователни продукти (Каско и Гражданска отговорност на въздухоплавателни средства и отговорности в авиацията) и специализирани продукти.

Основни рискове, свързани с авиацията: 

 • Военни рискове, свързани със застраховки Каско и Гражданска отговорност на въздухоплавателни средства
 • Застраховане на отговорност за вреди, причинени от въздухоплавателно средство по смисъла на Регламент (ЕО) 785/2004

Свързани продукти

 • Застраховка на отговорността на производителите на въздухоплавателни средства и части за въздухоплавателни средства
 • Поддръжка на авиационно оборудване, включително щети, причинени от дефект на продукта или авиационни услуги.
 • Застраховка на отговорност на авиодиспечерите
 • Отговорност за хангари 
 • Отговорността на летищния оператор
 • Отговорност при зареждане с гориво
 • Застраховка Гражданска отговорност на пилота 
 • Застраховка Прекъсване на дейността
 • Застраховка Злополука на пилота  
 • Застраховка в случай на загуба на пилотски лиценз
 • Загуба на приход поради неспособност за експлоатация на въздухоплавателното средство 
 • Застраховка на дефект на двигателя 

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности.

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.