Застраховане на търговски вземания: Пазарът се променя, как да реагирате правилно?

Интересува ли Ви как се променя пазарът на застраховане на търговски вземания днес, върху какво следва да съсредоточите Вашето внимание, как да реагирате на нарастването на разхода за застраховане или на намалението/оттеглянето на кредитни лимити от застрахователите? Нашите специалисти са готови да Ви дадат няколко основни съвета.

Настоящата ситуация представлява труден период за всички и е напълно различна от установения начин на взаимоотношения между търговски партньори. Нашите експерти от направление „Застраховане на търговски вземания“ са в ежедневен контакт със специализираните кредитни застрахователи, опитват се да решат оперативно проблемните ситуации с тях, да предоставят експертното си мнение и да предложат решения, ориентирани към клиента.


Застрахователите вече започнаха да прилагат различни мерки с оглед нетипичната икономическа ситуация (увеличение на цените, намаляване/оттегляне на кредитни лимити), като очакваме, че повече от всякога те ще изискват стриктното спазване на условията на застрахователния договор от Вас.

Ето защо е от съществено значение да се съсредоточите върху долните аспекти от Вашия застрахователен договор, като същевременно ще се радваме да Ви помогнем с нашия опит в работата със застрахователи:

  • Преди да доставите стоки/услуги на застрахован контрагент, проверете валидността на кредитния лимит.
  • Спазвайте стриктно сроковете за уведомяване на застрахователя за просрочено вземане.
  • Спазвайте условията на застрахователния договор и избягвайте доставки на стоки/услуги след края на застрахователното покритие (кредитния период).
  • Спазвайте определените срокове за представяне на документи при уреждане на застрахователното събитие.
  • Някои застрахователи временно предоставят отлагателен период от 30 до 60 дни за уведомяване за просрочено търговско вземане.

Интересувате ли се от застраховка на търговски вземания? Нашите специалисти са на Ваше разположение.