Застраховки гаранции

Застраховките гаранции са отлична алтернатива на банковите гаранции, която не увеличава вашата кредитна експозиция към банките.

Доставчиците, участващи в търгове се нуждаят от гаранции – за да подсигурят собствените си доставки или доставките на подизпълнители – застраховките гаранции са правилен продукт за тях. Можете да спестите значителни суми като застраховате риска от неизпълнение на договора за доставка или услуга.

Видове гаранции: 

  • гаранция за участие в търг
  • гаранция за авансово плащане
  • гаранция за добро изпълнение
  • гаранция за следдоговорно задължение

Защо застраховката гаранции с нас е от значение:

  • алтернатива на банковата гаранция, която не увеличава вашата кредитна експозиция към банките
  • не засяга паричния поток
  • приспособима към вашите специфични нужди

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.