Тероризъм

Ако сте изложени на терористичен риск, можете да го застраховате. Специалистите на RENOMIA ще ви помогнат да получите оптимално покритие.

Ако сте изложени на риск от имуществени щети поради тероризъм, следва да обмислите сключването на застраховка тероризъм.

Застраховка тероризъм покрива:

  • щети върху материални активи 
  • щети и загуби, свързани с прекъсване на дейността

Застраховка Тероризъм ви защитава в случай на:

  • тероризъм
  • саботаж
  • бунт
  • размирици, които нарушават или заплашват обществения ред 
  • стачки
  • граждански безредици

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.