Професионал на отговорност

Ако професията ви попада в една от категориите, изискващи застраховка Професионална отговорност, консултирайте своите възможности с RENOMIA.

Вашата компания или вие като физическо лице имате нормативното задължение да сключите застраховка за щети, причинени при осъществяването на специализирана дейност. Застраховката Професионална отговорност ще ви предпази от редица рискове, които могат да застрашат вашия бизнес.

Застраховка Професионална отговорност е задължителна за следните професии:

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.