Застраховане на финансовата стабилност на превозвачи

Извършвате дейност в областта на транспорта? Имате нужда от застраховка на вашата финансова стабилност.

Застраховката е предназначена за транспортни компании, извършващи международен или вътрешен сухопътен транспорт, които са нормативно задължени да доказват своята финансова стабилност за надлежното извършване на пътен транспорт.

Финансовата стабилност се доказва чрез:

  • активи на фирмата
  • размер на наличните средства и оперативния капитал
  • оперативен резерв до EUR 9,000 за период от 12 месеца за първото превозно средство и EUR 5,000 за всяко допълнително използвано превозно средство

Като база се използват данните за превозните средства, съобщени на съответните транспортни власти. По-евтин вариант е застрахователен договор, сключен със застрахователна компания.

Застраховката покрива неизплатени задължения при несъстоятелност на застрахования (възможността за финансово обезпечаване на правилното започване или осъществяване на сухопътен транспорт).

Финансовата стабилност следва да бъде осигурена и поддържана през времетраенето на пътния транспорт.

Blocks/App/Contact

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.