Застраховка Кибер отговорност

Защитете данните, бизнеса и репутацията си със застраховка Кибер отговорност – оставете се в ръцете на професионалистите!

Кибер рисковете засягат основно бизнес дейности, които събират и обработват големи обеми от данни с информация за техните клиенти. Това са в частност онлайн магазини, компании за онлайн залози, IT компании, медийни компании, доставчици на комунални услуги (телекомуникации, електроенергия, вода, парно, газ и други), финансови институции и болници.

Обичайните кибер рискове – опасност за бизнеса:

 • загуба или изтичане на информация от компютър или мобилен телефон 
 • ограничаване или блокиране на достъпа до корпоративни информационни системи
 • непозволена намеса в или прекъсване на онлайн услуги
 • рискове, свързани със загуба на данни при използване на облачни приложения

Кибер рисковете могат да доведат до:

 • загуба на данни на клиенти, партньори или служители
 • загуба на печалба
 • увреждане на репутацията и загуба на доверие сред клиентите

Застраховка Кибер отговорност предлага решение за рискове от загуба на данни на трети лица.

Застраховка Кибер отговорност защитава бизнеса ви от:

 • загуба или кражба на лични данни от информационна система или компютър на застрахованата компания, поради инцидент или небрежност
 • целенасочено проникване в информационната система от трети лица или служители на застрахованата компания с цел получаване на достъп или нанасяне на вреди. 

Застраховката е комбинация от имуществена застраховка (обезщетение за вреди, причинени на застрахования) и застраховка на отговорност за вреди (вреди на трети лица, за които застрахованият е законово отговорен).

 Застраховката покрива:

 • щети и разходи за процесуално представителство на застрахования във връзка с отговорността му към трети лица за нарушава сигурността на личните данни  или чувствителни корпоративни данни и информация
 • щети на трети лица вследствие загуба на интернет или мрежови услуги и изтичане на лични данни и информация и свързаната с това отговорност на застрахования
 • щети на трети лица във връзка с изтичане на техни лични данни и свързаната с това отговорност на застрахования 
 • разходи на застрахования за установяване изтичането на лични данни и информация, осигуряване нормалното функциониране на информационната система и внедряването на мерки за преодоляване на недостатъците, причинили изтичането
 • разходите на застрахования по оповестяване изтичането на лични данни, данни и информация на обществеността и надзорните органи и комуникацията със засегнатите клиенти с цел защита репутацията на компанията 
 • разноски на застрахования, свързани със срещи с надзорни органи и глоби, наложени от тях

Допълнителни застраховки:

 • онлайн изнудване (кибер изнудване)
 • нарушения на мрежова услуга

Застраховката не покрива загуба на собствени данни на застрахования.

Статистика на кибер атаките

 • 71% от всички инциденти на пробив в сигурността и загуба на данни включват малки и средни компании с до 100 служители
 • 96% от всички атаки са много лесно осъществими
 • в 97% от всички случаи загубата на данни може да се предотврати чрез придържане към основни правила за сигурност и актуализиране на системите за сигурност 
 • 232 компютъра се засягат от зловреден код всяка минута

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.