Застраховка авиационен  риск

За собственици и оператори на летища, авиолинии, производители на въздухоплавателни средства, доставчици на авиационни услуги и контрол на въздушния трафик. 

Застраховката на авиационен риск е предназначена за лица, които притежават или експлоатират летища, а също и за търговски дружества, които са оправомощени да извършват следните дейности:

 • международен и вътрешен въздушен транспорт
 • управление на самолети, хеликоптери и балони
 • производство на самолети и самолетни компоненти
 • контрол на въздушния трафик, предоставяне на авиационни услуги и други

Стандартно, застраховката на авиационен риск включва:

 • КАСКО на летателни апарати - Всички рискове
 • КАСКО на летателни апарати – Военни и сродни рискове
 • Гражданска отговорност съгласно Регламент 785/2004
 • Гражданска отговорност - Военни рискове

Предлагаме също следните застраховки за авиационни оператори:

 • Отговорност за авиационни продукти
 • Отговорност на продукта
 • Отговорност на въздушния контрол
 • Отговорност на собственици на хангари
 • Отговорност на собственици и оператори на летища
 • Отговорност за зареждане с гориво

Застраховката на авиационен риск защитава застрахования в случай на:

 • щети по самолет, породени от злополука или увреждане
 • увреждане на здравето, живота и имуществото на пътници и други лица в случай на самолетна злополука 
 • щети, причинени от доставка на дефектни продукти или предоставянето на некачествени услуги във въздухоплавателната индустрия

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.