Застраховане правото на собственост

Споровете относно собствеността на имуществото е усложнение, особено когато то е обявено за продажба. RENOMIA ще препоръча продукт, който ще ви осигури покритие срещу евентуални загуби.

Собствениците на имущество, инвеститорите и кредиторите използват застраховането на правото на собственост за покриване на загубите, които могат да претърпят в случай, че някой оспори собствеността върху имуществото.

Застраховането на правото на собственост ви защитава в случай на:

  • проблеми, свързани с покупка от лице, което не е собственик
  • данъчни задължения
  • тежисти върху собствеността

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.