Застраховане на селскостопански култури

Отглеждането на селскостопански култури е рискова дейност – възможно е да загубите цялата реколта за минути. Нашите специалисти ще намерят оптимално покритие за вашето стопанство.

Специалистите от RENOMIA AGRO са създали комплексна селскостопанска застраховка за обработваеми земи, овощни градини и лозя, която покрива обичайните рискове. Най–актуалният риск за плодородието на почвата е сушата.

Застраховката на насаждения покрива:

  • щети, причинени от градушка и пожар
  • щети, причинени от буря и измръзване
  • щети, причинени от наводнение или суша
  • възможност за държавно субсидиране на премията
Blocks/App/Contact

Свързани продукти

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности.

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.