Митнически задължения

Застраховането на митнически задължения осигурява покритие срещу неплащане на мита, данъци и такси – застрахователната компания поема обезпечението. Потърсете специалистите на RENOMIA за предложение!

Застраховката се сключва в случай на задължение, възникнало поради неплащане на мита, данъци и такси.

Ако действате като митнически агент, притежател на стоки или непряк представител в производства пред митническите власти, застраховката на митнически задължения е много полезна форма на гаранция, която покрива всички потенциални митнически задължения. Тя е алтернатива на банкова гаранция или депозит на пари в брой.

Специалистите на RENOMIA с готовност ще ви предоставят цялата необходима информация и ще ви препоръчат застраховка на митнически задължения, която в най–голяма степен съответства на потребностите на вашия бизнес.

Blocks/App/Contact

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности.

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.