Застраховане на екологични вреди и екологичен риск

Извършвайте своята дейност без риск от отговорност за последствията от инциденти, свързани с екологично замърсяване. Специалистите от RENOMIA ще ви помогнат да застраховате всички екологични рискове.

Ако в хода на вашата дейност нанесете вреди на околната среда, възможно е да понесете отговорност за разходите по отстраняване на вредите или за разходите за тяхното предотвратяване. Застраховката за екологични вреди ще покрие всички финансови претенции, произтичащи от вашата отговорност и може да бъде използвана като финансова гаранция съгласно ЗОПОЕЩ.

Застраховката за екологични вреди покрива разходите за:

  • възстановяване
  • превенция
  • процесуално представителство
  • разследване, преместване, почистване и мониторинг на екологичните вреди

Застраховката на екологични вреди осигурява покритие срещу:

  • екологични щети поради дългосрочно постепенно замърсяване
  • вреди на животни и растения, причинени от търговска дейност

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности.

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.