Vilém Matyáš

Инж. Вилем Матиаш

Директор Стратегическо сътрудничество

От 2000 до 2007 Вилем Матиаш работи в A & CE Audit и A & CE Consulting специализирайки в сферата на одиторската и консултантската дейност като  данъчен консултант и старши консултант. Благодарение на богатите си познания и опит той е назначен като Финансов директор в  RENOMIA през 2007.

От 2018, като Директор Стратегическо сътрудничество, той отговаря за растежа на компанията в Централна и Източна Европа и за успешното присъединяване на нови членове към RENOMIA GROUP.

Получава образование по Финанси, след което успешно преминава изпитите за данъчен консултант.