Вацлав Бездековски

Дирекстор правен отдел Director

Вацлав Бездековски завършва Юридическия факултет на Карловия Университет в Прага. След завършването си за период от две години работи като юрист и подписвач на застраховки за отговорности в германската застрахователна компания Gerling-​Konzern, където допринася основно за създаването на застрахователни условия и застраховането но големи индустриални рискове. По–късно работи правна кантора, където освен със застрахователни въпроси се занимава основно с търговско право и обществени поръчки.

Присъединява се към RENOMIA през 2007 като Старши Мениджър клиенти, а от 2010 работи като юрисконсулт. На тези позиции, като допълнение към правната помощ, той оказва подкрепа в областта на застраховането на отговорности и тяхната методология. От май 2012 е Директор на правния отдел, където се фокусира върху правните акпекти на застраховането, съответствието и обществените поръчки.