Инж. Томаш Траган, Ph.D., MIFireE

Директор Управление на риска 

От 2004 Томаш Траган работи в RENOMIA като Директор на отдел Управление на риска. Той има висше техническо образование по защита на околната среда и индустриална сигурност. Активно участва в инспекции на риска и консултиране на големи клиенти в Чехия и в чужбина, включително огледи на едни от най–големите компании.

Занивама се с управление на риска от 1998. Работил е като риск аналризатор в LabRisk в университета. Днес преподава анализ на риска във Факултет по инженерна сигурност към Техническия университет в Острава. Автор е на няколко професионални публикации и е участвал в редица международни проекти на Leonardo da Vinci и Phare. Преди присъединяването си към RENOMIA работи като Мениджър за Европа в ON Semiconductor, Чехия. Томаш Траган има значителен опит в анализирането и управлението на риска и плановете за действие при извънредни ситуации в различни индустрии.

Томаш Траган е първият представител на Чехия, приет за член на Institute of Fire Engineers във Великобритания. Членството в тази престижна международна експертна организация, чиито членове са избрани експерти по противопожарна защита от целия свят, му дава правото да използва титлата MIFireE и да затвърди експертизата си на международно ниво. Придобитата от него експертиза в тази организация, съществено затвърди качеството на изготвяните от RENOMIA доклади за анализ и оценка на риска.