Технически рискове

В търсене сте на добро застрахователно покритие за вашите производствени активи – машини или електронно оборудване? Специалистите на RENOMIA ще изготвят застраховка, съобразена с вашите специфики.  

Ако вашият производствен процес зависи от специфични машини или електронно оборудване, притежавате уникално или скъпо устройство или инструмент, застраховката на технически рискове предлага защита срещу увреждане. Застраховката на технически рискове е подходяща за всички видове бизнес, независимо от техния размер.

Застраховката на технически рискове включва:

  • Застраховка на машини
  • Застраховка на електроника 
  • Прекъсване на дейността поради механична / електрическа авария

Застраховката на технически рискове ви защитава в случай на:

  • щети, причинени от оператор или производител
  • щети, причинени при експлоатацията на оборудването
  • финансови загуби, причинени от прекъсването на дейността на машини или електронно оборудване

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.