Професионално управление на риска

RENOMIA RISK MANAGEMENT е в услуга на вашия просперитет. С нас можете да се посветите на бизнеса си, а ние ще се погрижим за превенцията, управлението и ограничаването на свързаните с него рискове.

Ще ви съдействаме да идентифицирате, анализирате и управлявате рисковете с цел устойчиво развитие на нашия бизнес. Екипът от опитни риск инженери на RENOMIA прилага стандарти, доказани методи и международен опит за създаването на цялостна програма за всички подлежащи на застраховане рискове и план за контрол на неподлежащите на застраховане рискове. 

Управлението на риска носи количествени резултати
Чрез партньорството с RENOMIA получавате:

 • по–надеждна и сигурна дейност
  по–ефективни инвестиции в обезпечаването на дейността
 • по–добро съотношение обхват на покритие и цена на застраховките
 • превенция на щети
 • подобрен имидж 

Препоръките на нашите риск инженери ще помогнат да спестите значителни средства чрез минимизиране на последствията в следните направления:

 • имуществени рискове
 • непредвидено прекъсване на дейността
 • отговорност за нанесени вреди
 • екологични вреди
 • други рискове , специфични за вашата дейност

Услуги по управление на риска:

 • анализ на специфични за вашия бизнес рискове
 • регулярни инспекции на място, последвани от анализ на риска за цялостната ви дейност
 • препоръки за конкретни мерки за намаляване на риска
 • одит на мерките за сигурност
 • кризисни планове
 • установяване на специфичните за дейността рискове, включително превантивни и коригиращи действия и консултации по тяхното интегриране в системата за управление на вашия бизнес
 • обучение по управление на риска

Нашите услуги добавят стойност:

 • застрахователно покритие на конкурентни цени
 • превенция, препоръки и консултации за управление на подлежащите и неподлежащите на застраховане рискове
 • подобряване на историята на щетимост чрез регулярен анализ на рисковете като част от дългосрочното ни партньорство
 • спестяване на разходи за оперативна сигурност
 • качествена услуга, професионализъм и опит на риск инженерите на  RENOMIA

Идентифицирали ли сте оперативен риск или риск по сигурността? Доверете се на нашите специалисти – позвънете за консултация!

Ние ще ви върнем отговор.

Нашите специалисти ще ви предложат решение, обвързано с вашите конкретни нужди. 

За контакт

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни