Прекъсване на дейността

Ограничете финансовите загуби вследствие на прекъсване на дейността с персонализирано решение от RENOMIA.

Застраховката при прекъсване на дейността е подходяща за всеки бизнес – производители, собственици на имоти и други компании. Застраховката покрива финансови загуби в резултат на прекъсване или ограничаване на дейността на вашата компания и свързаните с това имуществени загуби.

Застраховката е тясно свързана със застраховката на имущество или технически рискове, така че обикновено се договаря за същите видове рискове.

Застраховката при прекъсване на дейността покрива:

  • Пропуснати ползи, загуба на наем
  • постоянни разходи, които се понасят по време на прекъсването на дейността 
  • допълнителни разходи, свързани с прекъсване на дейността (например наемане на заместващо помещение)

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.