Др. Петер Такац 

Регионален мениджър RENOMIA Унгария
Управляващ съдружник POLIPINS-RENOMIA

Петер Такац изучава право в Университета в Печ, а през 1983 получава докторска степен. През 1986 се присъединява към работната група, която подготвя премахването на държавния монопол в областта на застраховането в Унгария и работи за Надзорния застрахователен орган, създаден под ръководството на Министерството на финансите. Петер започва собствена застрахователно-​консултантска практика през 1989 и през февруари 1990 получава лицензия като застрахователен брокер. Работи на вътрешния и външния брокерски пазар като основател и Управляващ директор на Polip Insurance Brokers Ltd. до неговото придобиване от RENOMIA през февруари 2016. Между 2005 и 2014 участва в международна работна група, подготвяща Принципите на Европейското застрахователно право (PEICL).

Петер е управляващ съдружник в POLIPINS-​RENOMIA и Регионален мениджър на RENOMIA в Унгария. Същевременно, той преподава като хоноруван преподавател застрахователно право за юристи в Eötvös Loránd University в Будапеща.