Павел Шустек, FCCA

Финансов директор

Павел Шустек е Финансов директор на RENOMIA GROUP. Преди присъединяването си към RENOMIA той работи в Atlas Copco, като заместник-​ръководител на дивизия Контролинг. Започва кариерата си в PricewaterhouseCoopers, където в продължение на 8 години извършва одити в Чехия и Ирландия. Работил е като Директор Финанси и Глобален контролинг в компанията FEI. На настоящата си позиция той е отговорен за финансовото управление на RENOMIA GROUP.