Отговорност на спедитора

Консултирайте със специалистите на RENOMIA за изготвянето на комплексно и индивидуализирано покритие за всички ваши рискове, свързани с превоз, съхранение, опаковане и доставка на стоки. 

Застраховката Отговорност на спедитора предоставя цялостна защита срещу щети, възникнали във връзка с извършването на превоз, за който спедиторът е отговорен по съответното законодателство.

Застрахователното покритие може да бъде разширено, за да покрива и:

 • Спедиторът в качеството му на складов оператор
 • Спедиторът в качеството му на превозвач

Застраховка Отговорност на спедитора покрива:

 • увреждане на стоки
 • финансови загуби
 • разходи за процесуално представителство на застрахования по искове за вреди
 • разходи за проучване степента и размера на вредите от аварийния комисар
 • разходи за спасяване или ограничаване последиците от възникнало такова)

Примери за щети:

 • предоставяне на грешни инструкции на превозвача 
 • неправилно попълване на превозни документи
 • загуби, произтичащи от складиране, опаковане на стоки
 • неправилно и неподходящо укрепване на стоката в превозното средство
Blocks/App/Contact

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.