Отговорност на превозвача

Вие сте превозвач? Попитайте специалистите от RENOMIA за застраховка Отговорност на превозвача, създадена в съответствие с вашата бизнес специфика.

В транспортния бизнес застраховката Отговорност на превозвача е задължителна.

Застраховката покрива загуби при договорен транспорт, при положение че превозвачът е отговорен за тях по силата на съответните нормативни актове и международни конвенции. 

Застраховката Отговорност на превозвача покрива:

  • материални щети на товари
  • разходи за процесуално представителство на застрахования по искове за отговорност
  • разходи за проучване степента и размера на вредите от аварийния комисар
  • разходи за спасяване (разходи за предотвратяване на предстоящо застрахователно събитие или ограничаване последиците на вече възникнало такова)

Примери за щети:

  • увреждане на товари по време на превоз в резултат на пътнотранспортно произшествие или внезапно спиране
  • кражба на товари по време на превоз поради срязване на брезента
  • пожар, засягащ превозното средство и товара поради технически дефект на превозното средство

RСпециалистите на RENOMIA имат богат опит в застраховането на отговорността на превозвача и имат задълбочени познания в съответното законодателство в редица държави по света.

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.