Обучение, тенденции и споделяне на ноу–хау 

Искаме клиентите ни да бъдат информирани партньори, когато обсъждаме с тях избора и приложението на застраховките. Споделяме нашето ноу–хау и предлагаме специализирано обучение за управители и служители. Провеждаме уебинари и специализирани бизнес закуски с експерти.

RENOMIA offers insurance, reinsurance and risks management training adapted to the needs of RENOMIA предлага обучения, свързани със застраховането, презастраховането и управлението на риска, съобразно потребностите на всеки отделен клиент. Услугите ни включват методологична подкрепа и указания, които разясняват застрахователната програма на вас и вашите служители и обяснават стъпките при уреждане на претенции. 

Основни области на програмите за обучение на RENOMIA:

Нашите програми за обучение помагат на клиентите ни да подобрят знанията си в областта на застраховането и управлението на риска.  
Те се обучават от специалистите на RENOMIA, като при необходимост каним лектори, които са експерти в сфери извън застраховането.

Ние ще ви върнем отговор. 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, обвързано с вашите конкретни нужди.

За контакт

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни